Farmakologia, rozwój medycyny i psychiatria

Rozwój medycyny jakie mogliśmy oglądać na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat był bardzo intensywny. Z drugiej strony nadal jest wiele chorób jakie nie może być skutecznie leczonych mimo postępu zarówno w diagnostyce medycznej, jak i w zakresie stosowanych w medycynie leków. Do takich dziedzin medycznych z jakimi możemy spotkać się z połowicznymi sukcesami, możemy zaliczyć psychiatrię. Obecnie zapotrzebowanie na takie leczenie jest coraz większe. Wynika to ze znacznie większej zapadalności w społeczeństwach krajów rozwiniętych na takie choroby, jak schizofrenia, czy depresja. Leczenie takich chorób jakie wykonują gabinety psychiatryczne jest łatwiejsze, ale nadal wiele chorób psychicznych nie jest w stanie być skutecznie leczona. W przypadku wielu chorób psychicznych nadal nie znamy ich dokładnych przyczyn, a potrafimy jedynie interpretować objawy. Z tego powodu wiele chorób tego rodzaju nie może być nadal skutecznie leczonych. Zapotrzebowanie na takie leczenie z drugiej strony znacznie rośnie.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj