Krewni

image Znane jest przysłowie, że z krewnymi dobrze wygląda się jedynie na zdjęciu. Zdarza się bowiem często, że rodzina, zwłaszcza ta dalsza, nie wzbudza sympatii, a zamiast tego skrajnie złe emocje. Przyczyny takiego zjawiska są różne i bardzo złożone. Jednakże za głównych winowajców takiego stanu rzeczy zazwyczaj uważa się konflikty związane z podziałami majątku, różnego rodzaju niesnaski i nieporozumienia wynikające z zazdrości lub też zwyczaj na rywalizacja. Dla wielu osób rodzina nie jest wartością, lecz kulą u nogi, której najchętniej by się pozbyli. Dlatego też członkowie takich skonfliktowanych familii odseparowują się od siebie, zmieniają miejsce zamieszkania i wyprowadzają się do dalekich miast, nie utrzymując z rodziną kontaktu. Zjawisko takie nie jest nowe, pieniądze zawsze dzieliły ludzi, zamiast ich łączyć. Najbardziej zacięte batalie na salach sądowych nie toczą się pomiędzy przedsiębiorcami mającymi sporne interesy, ale między krewnymi w postępowaniach spadkowych. Często, aby pogodzić zwaśnione strony konieczna jest pomoc mediatora.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj