Pokolenie

Najnowsze badania socjologiczne oparte na danych statystycznymi pokazują jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmienił się tryb życia młodych ludzi. Badania skupiają się najczęściej na preferowanym przez młode pokoleniu modelu rodziny. Ku zaskoczeniu wielu naukowców, dla kobiet i mężczyzn w wieku 20-30 lat rodzina nadal stanowi wartość samą w sobie, ale nie jest już celem, do którego się dąży. Zjawisko to oddziałuje na inne aspekty życia społecznego. Coraz później zawierane są związki małżeńskie, których trwałość obecnie jest krótka. Rodzi się też coraz mniej dzieci, o czym świadczy chociażby ujemny wzrost naturalny jaki po raz pierwszy od kilkunastu lat zanotowała Polska. Jednakże rodzina jest dla wielu młodych ludzi swego rodzaju ostoją i to wśród krewnych – rodzeństwa i rodziców najczęściej szukają oni pomocy. Nie bez wpływu jest również trudna sytuacja na rynku pracy. Młodzi ludzie w wieku produkcyjnym często zarabiają zbyt mało, żeby opuścić gniazdo rodzinne i rodziców i stanąć na własnych nogach.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj