Rodzina

Mimo tego, że stale zwiększa się świadomość społeczeństwa na temat roli mężczyzny i kobiety w kwestiach zawodowych czy prywatnych, badania wykazują, że w Polsce nadal dominującym modelem rodziny jest ten tradycyjny – mężczyzna zarabia na utrzymanie rodziny, a kobieta zajmuje się domem, nawet jeśli też pracuje. Jakie są konsekwencje tego niesłusznego, stereotypowego podziału ról? Mężczyzna żyje pod presja konieczności zarabiania jak największej ilości pieniędzy, tak, by na nic nie brakowało. Przekłada się to na częste nieobecności w domu i niskie zaangażowanie w życie rodzinne. Kobieta natomiast, łącząc etat zawodowy z pracami domowymi, staje się wyczerpana fizycznie i psychicznie, żyje w stresie, pośpiechu i dużym napięciu. Często zaniedbuje więc jedną z podlegających jej dziedzin. W większości przypadków jest to kariera zawodowa, która nie rozwija się tak dynamicznie, jak by mogła. Warto przenicować wreszcie w praktycznym działaniu ten niesprawdzający się model funkcjonowania rodziny.

Komentarze są zamknięte.


Szukaj